Xerox

Service og support

Ved behov for service/support på Xerox produkter benytt følgende kontaktinformasjon:


Kontaktinformasjon:

Telefon: 815 00 308

 
Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Kjøpskvittering
  • Produkttype og modell
  • Serienummer
  • Feilbeskrivelse