Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som trådte i kraft i 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Herunder virkningen av internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, slik som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Loven omhandler virksomheters åpenhet om arbeid knyttet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som omfattes av loven skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, inkludert informere om faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til virksomheten, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samt hvilke tiltak som er implementert for å stanse eller begrense disse konsekvensene.
  • Følge opp og svare ut forespørsler om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken.

Komplett Group gjennomfører en årlig aktsomhetsvurdering etter kravene i åpenhetsloven. Aktsomhetsvurderingen gjøres for alle datterselskap, inkludert Komplett Services og videre for Komplett Group.

Redegjørelsen for arbeidet med aktsomhetsvurderinger for Komplett Group inkluderer en egen redegjørelse for Komplett Services. Selskapet vil årlig publisere redegjørelsen i henhold til kravene i åpenhetsloven i Komplett Group`s nettside: ESG (komplettgroup.com).

For spørsmål knyttet til Komplett Bedrifts arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt med:

Carolina Veloso Martins
Director Quality & Compliance 
E-mail: carolinaveloso.martins@komplett.com
Phone: +47 46216566