Support svar

Maskinen  starter, men gir ikke bilde:

Finner ikke operativsystem:

Vame og støv:

Problemer med grafikk:

Software og lisens: