Sony Playstation

Sony Playstation

Det enkleste for å få hjelp med din Playstation eller å registere servicereperasjon er å bruke følgende link

https://hardware.support.eu.playstation.com/en_NO#/

Eventuelt ta kontakt direkte med Playstation

Telefon: 85 22 88 63
E-post: support@no.playstation.com