Nespresso

Garantiservice/reklamasjon

For teknisk support/service, kontakt Nespresso direkte på: 

Telefon: 800 87 600

Hjemmeside: www.nespresso.com

Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Kjøpskvittering
  • Produkttype og modell
  • Serienummer
  • Feilbeskrivelse