MSI

Garantiservice/reklamasjon (kun PC og skjermer)

Du kan registere service på produkt direkte til vår servicepartner Elcare Nordic: Bestill service  

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti.

Defekt ved ankomst

Ved defekt ved ankomst sak innenfor 7 dager må service registreres hos Infocare med ordet "DOA" spesifisert i feilmeldingen.