MSI

Garantiservice/reklamasjon (kun PC og skjermer)

Du kan registere service på produkt direkte til vår servicepartner InfoCare Workshop: Bestill service  

    • Du vil etter noen dager motta en ferdigfrankert fraktlapp. Denne skal benyttes ved innsending av produktet.
    • Viktig! Husk å sende med kjøpskvitteringen og pakk maskinen forsvarlig for støt- og slagskader.

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti.

Defekt ved ankomst

Ved defekt ved ankomst sak innenfor 7 dager må service registreres hos Infocare med ordet "DOA" spesifisert i feilmeldingen.