HTC

Support

Kontaktinformasjon:

Telefon: 800 58 232
Åpent mandag til fredag 09:00- 21:00 oig lørdag 09:00 - 13:00

Hjemmeside: HTC Supportsider

Telefoner

Trykk her for å registrere en service hos vår servicepartner (Conmodo)

Dersom dette viser seg og ikke å være en garanti- eller reklamasjonsjobb vil det påløpe et undersøkelsesgebyr og frakt tur-retur. Når produktet skal sendes til servicepartner må den pakkes forsvarlig mot slag og støtskader (Boblekonvolutt må ikke benyttes).

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti

Er produktet defekt ved ankomst eller går i stykker innen 7 dager etter mottak, skal du følge samme måte som beskrevet over for service. NB! Gi beskjed i feilbeskrivelsen at dette dreier seg om en defekt ved ankomst sak.

 

HTC Vive

For hjelp med ditt produkt så kontakter du Vive brukerstøtte.

HTC Vive brukerstøtte