GoPro

Garantiservice/reklamasjon

Trykk her for å registrere en service hos vår servicepartner (Conmodo)

Etter registrert serviceoppdrag vil vår servicepartner sende deg ferdigfrankert adressekort. Dersom dette viser seg og ikke å være en garanti- eller reklamasjonsjobb vil det påløpe et undersøkelsesgebyr og frakt tur-retur. Når produktet skal sendes til servicepartner må den pakkes forsvarlig mot slag og støtskader (boblekonvolutt må ikke benyttes).

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti

 

GoPro Karma drone:

For hjelp med din drone så kontakter du GoPro kundeservice: GoPro kundeservice
Hvis du ikke får løst problemet med kontakt med GoPro, trykk her for å bestille service til Conmodo: Bestill service