Gigaset

Garantiservice/reklamasjon

Trykk her for å registrere en service hos vår servicepartner (Conmodo)

Etter registrert serviceoppdrag vil vår servicepartner sende deg ferdigfrankert adressekort. Dersom dette viser seg og ikke å være en garanti- eller reklamasjonsjobb vil det påløpe et undersøkelsesgebyr og frakt tur-retur. Når produktet skal sendes til servicepartner må den pakkes forsvarlig mot slag og støtskader (boblekonvolutt må ikke benyttes).

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti