Bosch hvitevarer

Hvitevarer

For service kan dette registreres direkte hos Bosch: Registrer service

Du kan også kontakte Bosch på telefonnummer 22 66 06 00


Sørg for at du har følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering