Apple

Defekt ved mottak Mac, skjermer og iPad:

Dersom ditt Apple produkt er defekt ved mottak (innen 14 dager fra salgsdato), må feil meldes direkte via Apple support. Be deretter om å få referansenummer. Deretter registreres det retur Komplett Bedrift via "Min side". Referansenummer skrives i returregistreringen sammen med en grundig feilbeskrivelse. Dette må gjøres umiddelbart etter at feilen blir oppdaget, innenfor 14 dager fra salgsdato.

Kontakt Apple:

Telefon: 815 00 158

Apple kundestøtte


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig før du kontakter Apple:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder.
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer

 

Support

For support på ditt Apple produkt:

Telefon: 815 00 158

Apple kundestøtte

 

Garantiservice/Reklamasjon

Trykk her for å registrere en service hos vår servicepartner (Conmodo)

Dersom dette viser seg å ikke å være en garanti- eller reklamasjonsjobb, vil det påløpe et undersøkelsesgebyr og frakt tur-retur. Når produktet skal sendes til servicepartner må den pakkes forsvarlig mot slag og støtskader (boblekonvolutt må ikke benyttes).

NB! Softwarefeil og fysiske skader dekkes ikke av garanti.

Tips angående Apple iPod som er helt "død": Forsøk å sette inn adapteren og hold inne meny + select i 15 sek for en omstart.