Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Utvidet garanti

Vi tilbyr en ekstra trygghet for funksjonsfeil som oppstår utover produsentens garantitid. Utvidet garanti er en forsikring som dekker funksjonsfeil for ditt produkt også etter at produsentes garantiperiode er over. Mange produsenter har kun 12 mnd garanti, og ved kjøp av en utvidet garanti er du sikret i en betydelig lengre periode. Som et eksempel kan du kjøpe 60 mnd utvidet garanti - da er du dekket for funksjonsfeil i totalt 60 mnd. De 12 første månedene vil dekkes av produsent, mens de neste 48 dekkes av forsikringen.

  • Ingen egenandel
  • Ingen verdireduksjon grunnet alder på produkt
  • Gjelder 24/7 i hele verden
  • Erstatning ved reparasjon eller kontantoppgjør der reparasjon ikke er mulig

 Se fullstendige vilkår fra Tryg forsikring gjeldende fra 18.06.2024