Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Trygghetsavtale

For å ha en ekstra trygghet dersom uhellet skulle være ute kan du kjøpe vår trygghetsavtale. Den gir:

  • Erstatning ved de fleste typer produktskader etter uhell. Eks fall-, støt-, og væskeskader
  • Ingen egenandel (unntatt mobil, se «Betingelser for trygghetsavtale»)
  • Ingen verdireduksjon grunnet alder på produkt, 

Tabellen til høyre viser sammenhengen mellom ulike forsikringer, og hvilke områder Trygghetsavtalen kan gi deg en god tilleggsdekning på.

 

Se vilkår under. For å finne vilkårene som gjelder for din ordre, må du ha datoen for når du kjøpte varene. Denne finner du på Min side under ordreoversikten.


Informasjon for kjøpt forsikring hos Insr Insurance Group ASA inntil 01.12.2020:
Finanstilsynet har i vedtak av 14.01.2022 gitt tillatelse til at Insr Insurance Group ASA (Insr) overdrar sin historiske forsikringsportefølje til DARAG Deutschland AG (DARAG).
I henhold til FAL § 8-5, kan kunder melde skade etter at den aktive avtalen er utløpt. Skal du melde en skade hvor Insr var forsikringsgiver, skal eventuelle krav meldes til Sedgwick. Ved å benytte skademeldingskjema på «Min side» blir dette sendt direkte. Evt kontakt Sedgwick på telefon +47 64 80 80 72 eller e-post skade@no.sedgwick.com.
Overdragelsen har ingen betydning for dine rettigheter i henhold til forsikringsavtalen og du trenger ikke å foreta deg noe aktivt som følge av denne informasjonen.