Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Samfunnsansvar - Komplett Bedrift

Komplett Bedrift er en trygg og god samarbeidspartner for din bedrift, som en ledende europeisk netthandelaktør er vi beviste på vår rolle og vårt ansvar ovenfor samfunnet. Vi setter høye 

 

 

Miljø

Komplett Bedrift og Komplett Group skal være bransjeledende innen miljøstyring.  Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samt beskytte miljø og samfunn. Vi vil, som et minimum, alltid overholde de lokale miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje.

Etikk

Komplett Bedrift krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår virksomheten, dette gjør at vi setter store krav til både samarbeidspartnere og ansatte.

Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som alle våre ansatte plikter å sette seg inn i og etterleve.

 Alle ansatte skal i sitt virke fremme konsernets verdier og etiske retningslinjer gjennom:

  • Å holde en høy etisk standard
  • Følge gjeldende lover og regler
  • Opptre uavhengig av forretningsforbindelser
  • Opptre ryddig og ordentlig

Vi investerer i fremtiden.

Utdanning er nøkkelen til utvikling for både barn, familier og samfunnet forøvrig. Det gir grunnlag for lysere framtidsutsikter for jenter og gutter og bidrar til å realisere drømmer for eget liv. Og nøkkelen til å få tilgang til og utbytte skolegang, er oppvekst i en familie som kan gi stabil og god omsorg.

I samarbeid med SOS-barnebyer, støtter Komplett Bedrift arbeidet med å sikre utdannelse for vanskeligstilte barn i Kitwe i Zambia.

Vi i Komplett Bedrift ønsker å bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til fullført skolegang. Det bidrar til økt likestilling og et mer demokratisk samfunn. Både Komplett Bedrift og medarbeidere bidrar med å økonomisk støtte til prosjektet.