Interaktivitet skaper aktivitet og engasjement!

I dag finnes det interaktive løsninger i over 65 prosent av alle norske klasserom. Måten vi lever på, sosialiserer og konsumerer informasjon i den tiden vi lever i, tilsier at digital interaktivitet kommer til å være minst like viktig også i årene som kommer.

SMART - Interaktive løsninger for naturlig læring.

Tenk om læring inne i klasserommet, kunne være like naturlig som læring utenfor? Det kan det! SMART lager løsninger der elevenes samhandling og læringsutbytte står i fokus.

Midlertidig SMART interaktive skjermerInteraktive tavlerSmart programvare

Oppdag Prowise til klasserommet.

En god lærer utgjør den største forskjellen - men Prowise sine integrerte løsninger til klasserommet kommer som en god nummer to. Sammen kan vi skape et læringsmiljø som er mer engasjerende, mer inspirerende og øker læringsutbyttet i norske klasserom.

 Interaktive skjermer, ProwisePC og nettbrett, ProwiseProwise Presenter

For spørsmål rundt bestilling, ulike løsninger eller opprettelse av konto og fakturering ta kontakt med salg@komplettbedrift.no eller tlf: 33 00 51 50.

For mer utfyllende info om Interactive klikk her: https://interactive.no/utdanning/