Severin One Touch

Produkthjelp

Service kan registreres direkte hos vår servicepartner Dalens Elektronikkservice: Bestill service

Kontaktinformasjon:

Dalens Elektronikkservice AS
Brennaveien 4
1481 Hagan

Hjemmeside: Dalens Elektronikkservice AS

Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering