Miljøarbeid

Miljøarbeid i Komplett Group

Komplett Group med nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark er ISO 14001:2015-sertifisert. Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring. Sertifiseringen bekrefter at vi arbeider aktivt med å redusere vår belastning på det ytre miljøet. Komplett Group har utarbeidet en miljørapport som du kan lese her

Transport

Komplett Group har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter skjer ”kollektivt” gjennom transportører som Postnord, Bring og DSV. Disse har alle fokus på miljøet, og leverer miljøregnskap til oss. En stor del av transporten skjer i containere som blir flyttet fra vei til jernbane for å redusere utslipp av CO2.

EE-avfall

Utrangert elektrisk/elektronisk utstyr (EE-avfall) kan leveres gratis til alle forhandlere av slike produkter. Private forbrukere kan også levere elektriske/elektroniske produkter gratis til kommunale gjenbruksstasjoner for gjenvinning. Utrangert utstyr kan også leveres inn til våre Pick-up-Point.

Komplett Group er medlem av Elretur som håndterer EE-avfall basert på ”Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter” fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.

Komplett Group er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordningen og sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.

Kildesortering

Komplett Group har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall, EE-avfall og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Alle ansatte i Komplett Group har tilrettelagt for kildesortering av papir. Komplett Group hadde i 2020 en kildesorteringsgrad på 90,2 %.

Emballasje

Komplett Groups hovedleverandør av emballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig, kan resirkuleres og brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen.

Energiforbruk

Komplett Group har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i kontorer og lager. Det er implementert systemer for å overvåke strømforbruk, og tidsbrytere i deler av lokalene. Serverparken bruker energi fra temperaturen ute til å kjøle ned servere og teknisk utstyr og dette har bidratt til at energiforbruket er redusert med 25 – 30 %.

Valg av leverandører

Komplett Group stiller miljøkrav ved valg av leverandører. Vi ønsker aktivt å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til sammen med oss å ta vare på miljøet.

Redusert reisevirksomhet

Komplett Group har implementert videokonferanse for å redusere vår reisevirksomhet. I tillegg oppfordres ansatte til å benytte kollektivtrafikk.

Et grønnere Komplett Group

Alle Komplett Groups medarbeidere har gjennomført miljøopplæring. Det er stort engasjement i forhold til vår miljøsatsing og sammen har vi fokus på å skape et grønnere Komplett Group.