EE-avfall

Har du utrangert elektrisk/elektronisk utstyr du vil kvitte deg med?

Som forbruker har du følgende rettigheter:

  • Private forbrukere kan levere gratis til alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter dersom forhandleren selger samme type produkter
  • Private forbrukere kan levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner alle typer elektriske og elektroniske produkter

Komplettbedrift.no er medlem av Elsirk som håndterer EE-avfall for store deler av den norske IT- bransjen, basert på "Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter" fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.

Se også Elsirk sin hjemmeside: www.elsirk.no.