EE-avfall

Har du utrangert elektrisk/elektronisk utstyr du vil kvitte deg med?

For bedrifter og næringsdrivende gjelder kommunale gjenvinningsstasjoner. Disse har plikt til å ta imot næringsavfall, men de kan ta seg betalt for dette

Komplettbedrift.no er medlem av Elsirk som håndterer EE-avfall for store deler av den norske IT- bransjen, basert på "Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter" fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.

Se også Elsirk sin hjemmeside: www.elsirk.no.