Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Miljøarbeid

Vår miljøpolicy

Vår filosofi er at vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde de lokale miljølovene der vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være ledende innenfor vår bransje.

Komplett-konsernet er ISO 14001 sertifisert som er den internasjonale standarden for miljøstyring. Sertifiseringen bekrefter at vi arbeider aktivt med å redusere vår belastning på det ytre miljøet. 

Komplett skal:

 • I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
 • Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører
 • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
 • Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, teknikker eller teknologier
 • Jobbe for en relevant miljømerking av våre produkter
 • La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn og gjennomsyre av åpenhet og tydelighet
 • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte

Vårt fokus:

 • Transport
  • Vi har ingen egen transport. Frakt av produkter skjer gjennom kollektive løsninger som f.eks via Postnord, Bring, DSV osv. En stor del av transporten skjer i containere som sendes med jernbane for å spare miljøet for CO2 utslipp. Alle våre transportører har stort fokus på miljø og leverer miljøregnskap til oss.
 • EE-avfall
  • Komplett tar gratis imot alt utrangert elektrisk/elektronisk utstyr. Vi er medlem av Norsirk som håndterer EE-avfall for store deler av IT bransjen i Norge. Komplett er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordninger og samtidig sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.

 • Kildesortering
  • Vi har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir og metaller. Vår avtale med Norsirk sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere papirforbruk.

 • Emballasje
  • Vår hovedleverandør av emballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig og kan brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen.

 • Energiforbruk
  • Det er viktig for oss å redusere vårt energiforbruk. Et system for å overvåke forbruk er derfor implementert og tidsbrytere er montert i deler av lokalene. Våre servere og annet teknisk utstyr kjøles ned ved hjelp av utetemperaturen. Dette har bidratt til en reduksjon i energiforbruket med 25-30%.

 • Valg av leverandører
  • Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Komplett ønsker aktivt å påvirke leverandører og andre samarbeidspartnere til å samarbeide med oss om å ta vare på miljøet.

 • Redusert reisevirksomhet
  • For å redusere vår reisevirksomhet har Komplett implementert videokonferanse. Alle ansatte oppfordres i tillegg til å benytte seg av kollektivtransport.

 • Et grønnere Komplett
  • Alle våre medarbeidere har gjennomført miljøopplæring. Engasjementet er stort i forhold til vår miljøsatsing og sammen har vi fokus på å skape et grønnere Komplett.