Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

EE-avfall

Fri retur av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) 

Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter er pliktige til å ta imot varer som skal kasseres, dersom næringsdrivende kjøper tilsvarende mengde nye produkter.

 

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall inneholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at du som forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes. 

 

Det enkleste og mest miljøvennlige alternativet for dere som næringsdriver er å levere EE-avfall til deres nærmeste kommunale mottaksstasjon, eller Komplett pick-up-point`s vederlagsfritt ved kjøp av tilsvarende produkter hos oss.  

Skulle dere likevel ønske å returnere EE-avfall til Komplett, må dere kontakte vårt kundesenter. Vi gjør da oppmerksom på at det kan tilkomme en fraktkostnad for dere for kostnader direkte forbundet med forsendelse av større enheter, i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §1-4.  

 

Komplett er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler. 

 

Kompletts ansvar som importør i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1: 

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Komplett med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Komplett løser sine forpliktelser gjennom å være med i Norsirk sitt retursystem for EE-avfall. 

 

Komplett søker også i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. 

 

Kompletts ansvar som forhandler i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1: 

 

Komplett tar i mot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Komplett tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. 

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Komplett omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt. 

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Komplett etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Komplett benytter seg av Norsirk sine mottaksanlegg i hele landet.

 

Komplett sørger for at EE-avfallet som leveres inn til sine egne mottak i Pick-up-point’s ikke innebærer fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet blir heller ikke redusert. 

 

Komplett sørger for å oppbevare alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av Norsirk. Norsirk sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt. For mer informasjon om Norsirk se www.norsirk.no. Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Komplett har finner du her. WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her

Alt som har/trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.