Vi investerer i framtiden

Utdanning er nøkkelen til utvikling for både barn, familier og samfunnet forøvrig. Det gir grunnlag for lysere framtidsutsikter for jenter og gutter og bidrar til å realisere drømmer for eget liv. Og nøkkelen til å få tilgang til og utbytte skolegang, er oppvekst i en familie som kan gi stabil og god omsorg.

I samarbeid med SOS-barnebyer, støtter Komplett Bedrift arbeidet med å sikre utdannelse for vanskeligstilte barn i Kitwe i Zambia. Ekstrem fattigdom gjør at mange familier ikke har mulighet til å sende barna på skolen og mangel på utdannelse er et stort problem. Økt utdanning er viktig i arbeidet mot sykdommer som kan forebygges som malaria og hiv/aids.

Vi i Komplett Bedrift ønsker å bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til fullført skolegang. Det bidrar til økt likestilling og et mer demokratisk samfunn. Både Komplett Bedrift og medarbeidere bidrar med å økonomisk støtte til prosjektet.

Foto: Joris Lugtigheid/SOS-barnebyer

SOS-barnebyer begynte sitt arbeid i Kitwe i 2004. I de senere årene har det forebyggende arbeidet gjennom SOS-familieprogrammene blitt stadig viktigere. Programmet når ut til over 4 550 personer i over 700 familier. Målet er at familiene skal bli selvstendige og gi barna trygghet, omsorg, skolegang og helseoppfølging. For barn fra regionen som ikke lenger kan leve med sin familie, kan 16 SOS-familier gi et kjærlig hjem for opptil 192 barn. I hver familie bor barna sammen med sine brødre og søstre, med omsorg fra en SOS-mor.

Sammen med SOS-barnebyer sørger vi i Komplett Bedrift for at barn og unge får omsorg, trygge voksne, et godt hjem og mulighet til utdanning.

 

Ønsker du også å bidra til SOS-barnebyer? Les mer her